Kategorije

NAGRADNA IGRA

Na temelju člana 9. stav 2 Zakona o igrama na sreću („Službene novine FBiH“ broj 1/02), člana 8. Pravilnika o načinu dobivanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, odobravanje pravila igara na sreću, pravila rada kasina, davanje suglasnosti za nagradne igre („Službene novine FBiH“ broj 44/02), te Odluke o priređivanju nagradne igre Mališić MP d.o.o. Čitluk, Put za Ljubuški 1, 88260 Čitluk BiH, donosi:
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE
 
LED TV LG KUPI I NAGRADU ZA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO POKUPI
 
OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Po ovim Pravilima društvo Mališić MP d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, Put za Ljubuški 1, priređuje nagradnu igru pod nazivom 
LED TV LG KUPI I NAGRADU ZA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO POKUPI
(u daljem tekstu: Nagradna igra).
 
SVRHA NAGRADNE IGRE
 
Članak 2.
 
Priređivač priređuje nagradnu igru u svrhu promidžbe proizvoda i usluga u trgovinama Mališić MP d.o.o.( Prodavaonica 8,10 i 30 ) gdje se nagradna igra organizira.
 
TRAJANJE NAGRADNE IGRE
 
Članak 3.
 
Nagradna igra priređuje se u razdoblju od 14.05.2018. do 13.07.2018. godine. 
Detaljne informacije o tijeku nagradne igre nalaze se na Internet stranici priređivača nagradne igre: www.malisicshop.com
 
NAGRADNI FOND
 
Članak 4.
 
Nagradni fond se sastoji od 7 nagrada (nagrade organizatora Mališić MP d.o.o. i sponzora Stanić Trade d.o.o.)
 
Vrijednost nagradnog fonda je 669,00 KM ( sa uključenim PDV-om) 
 
R.br. Naziv nagrade Količina
 
1. 1x LED TV LG 43“4K SMART (vrijednost 499,00 KM )  1
2. 1x Tablet Vivax ( 120,00 KM) X 1
3. Poklon paket (ukupne vrijednosti 50,00 KM) X 5
 
Nagrade se ne mogu prenositi na drugu osobu i nije ih moguće zamijeniti za novac ili drugu robu.
 
UVJETI SUDJELOVANJA
 
Članak 5.
 
U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi građani Bosne i Hercegovine. 
Kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri kupovinom bilo kojeg modela televizora iz asortimana LG-a u trgovinama u kojima se organizira nagradna igra.
 
Nakon izvršene kupovine kupac će dobiti kupon i isti popunjen traženim podacima ubaciti u za to predviđeno mjesto. 
Račun s kojim je ostvareno pravo sudjelovanja u nagradnoj igri sačuvati i u slučaju dobitka isti predočiti. Ukoliko dobitnik ne predoči fiskalni račun čiji broj je upisan na dobitnom kuponu neće biti u mogućnosti preuzeti nagradu!
Pravne osobe ne mogu sudjelovati, niti ostvarivati pravo na nagradu u nagradnoj igri.
 
NAGRADNO IZVLAČENJE
 
Članak 6.
 
Dobitnici u nagradnoj igri će se biti odabrani sistemom slučajnog odabira tijekom nagradnog
izvlačenja, koje je predviđeno za dan 14.07.2018.g.
 
KOMISIJA I TIJEK IZVLAČENJA
 
Članak 7.
 
Pravilnost javnog izvlačenja prati i kontrolira Komisija u sastavu od tri člana i to predsjednik Komisije i dva člana, imenovanih od Priređivača nagradne igre.
 
OBJAVLJIVANJE REZULTATA NAGRADNE IGRE
 
Članak 8.
 
Priređivač će objaviti imena dobitnika nagradne igre nakon izvlačenja i utvrđivanja dobitka na Internet stranici http://www.malisicshop.com. Dobitnici će biti obaviješteni o nagradama putem elektronske pošte i/ili telefona iz prijave. Nagrada nije prenosiva na druge osobe.
Svi dobitnici su dužni dokazati svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada predočavanjem validnog dokumenta za identifikaciju.
Podaci na njoj moraju se podudarati s podacima dobitnika navedenim u zapisniku izvlačenja (popisu dobitnika). U slučaju da se podaci ne podudaraju,dobitnik nema pravo na nagradu, a nagrada neće biti dodijeljena. Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnik je suglasan da se njegovo ime i prezime, mjesto prebivanja, te osvojena nagrada, javno objave. Priređivač ima pravo iskoristiti fotografije dobitnika nagrada u promidžbene svrhe bez njihove posebne suglasnosti i bez prava na naknadu.
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 12.
 
Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre ili nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi više sile ili ekonomskih prilika, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno ovim pravilima.
 
Član 13.
 
Priređivač zadržava pravo ne dodijeliti nagrade u sljedećim slučajevima: Ukoliko se utvrdi kako dobitnik ne ispunjava uvjete iz ovih pravila, odnosno kako dobitnik nije odabran prema uvjetima navedenim u ovim pravilima ili ukoliko se nakon objave dobitnika nitko ne odazove kako bi preuzeo nagradu, prema pravilima organizatora nagradne igre.
 
Član 14.
 
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.
 
Član 15.
 
U slučaju eventualnog spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Mostaru.
 
Član 16.
 
Priređivač se obavezuje ova pravila objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira u BiH prije početka nagradne igre, uz navođenje broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija FBiH.
 
Član 17.
 
Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti
Ministarstva financija. 
 
Organizator nagradne igre
Mališić MP d.o.o., Čitluk
 

NAPA FABER -TR TWEET EG8 BK A80

Više

STOLICA LOTUS 7779

Više

PRIBOR ZA JELO 89/1 57529 BAHAMA HISAR

Više

BRISAČ PODA 42CM DRŠKA 75-130CM 55210 LEIFHEIT

Više